Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ

El titular i responsable del lloc web www.masbertran.com / www.bodegamasbertran.com és l’empresa MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L i les seves dades són:

Domicili:            Carretera BP2121 Km 7,7 08731, Sant Martí Sarroca (Barcelona)
Telèfon:              (+34) 93 899 05 89
Fax:                     (+34) 93 899 05 89
E-mail:               info@masbertran.com

Activitat econòmica inscrita legalment amb el C.I.F. B63756217.

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

El web ofereix informació sobre la nostra empresa, els nostres vins escumosos, les vinyes en què es cultiven, així com l’agricultura aplicada i els mètodes d’elaboració a MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L

 

3. PRESTACIÓ DELS SERVEIS

La prestació dels serveis de. a través de la present pàgina web és de caràcter informatiu, gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions establertes a l’AVÍS LEGAL.
MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L rebutja la responsabilitat derivada de la utilització indeguda dels continguts d’aquesta pàgina web, reservant-se el dret d’actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan es consideri oportú.
Així mateix, MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que pugui produir per actualitzar-la o millorar-la, o bé per causes alienes.

 

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar els productes i serveis oferts d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, així com a introduir a la pàgina web únicament informació i continguts veraços sent-ne, l’únic responsable.
L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, bé s’hagi produït per causes pròpies o alienes.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de la propietat intel·lectual existent sobre la present pàgina web i/o els continguts i dissenys, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials que s’hi inclouen, són de titularitat exclusiva de MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L. i queden protegits per la llei.

Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic de tota o part de la pàgina web i/o els seus continguts i dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, per qualsevol mitjà, sense la prèvia autorització expressa del seu legítim titular.

 

6. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L garanteix que el tractament de les dades personals dels usuaris que es registrin a la pàgina web es realitzarà de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el seu Reglament de desenvolupament, en la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com a la “POLÍTICA DE PRIVACITAT”.

 

7. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L no es responsabilitza de l’ús indegut que es realitzi de les aplicacions o dels continguts de la pàgina web. La responsabilitat recau únicament en l’usuari que n’ha fet l’ús indegut.
Així mateix, MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers, a la qual pugui accedir mitjançant enllaços des de la pàgina web de Mas Bertran. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers vinculades d’alguna manera a aquesta pàgina web. MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L cooperarà i col·laborarà si es requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d’aquells usos que violin la llei.

 

8. ENLLAÇOS

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers, que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de la web de MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L. MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L es reserva el dret a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços realitzats a les seves pàgines web, quan així ho estimi convenient, mitjançant una simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.

 

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre els anomenats continguts, activitats, productes i serveis de la present web entre MAS BERTRAN VITICULTORS, S.L i els usuaris i/o tercers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-ho, se sotmeten expressament a l’aplicació de la Legislació Espanyola, sent competents igualment els Tribunals Espanyols, en sotmetre exprés a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, salvat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

 

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

L’informem que totes los dades recollides en els formularis de sol·licitud d’informació son guardades sota la nostra responsabilitat y son tractades d’acord amb les exigències legals, guardant les mesures necessàries de seguretat que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

L’informem, que els dades personals que es sol·liciten, principalment de la persona de contacte, són obtingudes amb el seu consentiment en els formularis de sol·licitud d’informació, seran incorporats a un arxiu del que es responsable MAS BERTRAN VITICULTORS S.L. i que té com a finalitat el establir contacte amb la persona per fer un seguiment de la seva sol·licitud d’informació sobre productes o serveis. Sota cap condició seran cedides a tercers ni utilitzades per altres fins pels quals han sigut recollides i automatitzades.

  • En aquestes dades que es recullen es sol·licita el seu exprés consentiment perquè la direcció de correu electrònic de la seva empresa sigui utilitzat para enviaments de publicitat, ofertes i promocions.

En el cas de que hagi omplert aquest formulari, podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació  a través de la direcció de correu electrònic: info@masbertran.com o per correu postal.